Vrijwilligerswerk waarbij het Wenckebachfonds in wil ondersteunen.

Personen die vrijwilligerswerk verrichten in de vorm van begeleiding van vakantie van personen waarbij medische begeleiding door professionals noodzakelijk en aanwezig is.
Hierbij wordt gedacht aan activiteiten van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Zonnebloem en Stichting het Vosse.
Het Wenckebachfonds wil hiervoor 1 x per jaar de dagen die hier aan besteed worden voor 70% vergoeden met een maximum van 5 dagen per jaar.