Deelnemers van het Wenckebachfonds zijn:

  • werknemers met een dienstverband bij één van de ondernemingen behorend tot de Sociale Eenheid IJmuiden,
  • gepensioneerden die aansluitend op hun voorgenoemd dienstverband met (pre)pensioen gegaan zijn,
  • oud-medewerkers die vanuit voorgenoemde dienstverband in de WIA gekomen zijn of via Sociaal Plan.

Weduwe of weduwnaar wordt gelijkgesteld met een deelnemer.