Deelnemers van het Wenckebachfonds zijn:

  • werknemers met een dienstverband bij één van de ondernemingen behorend tot de Sociale Eenheid IJmuiden,
  • gepensioneerden die aansluitend op hun voorgenoemd dienstverband met (pre)pensioen gegaan zijn,
  • oud-medewerkers die vanuit voorgenoemde dienstverband in de WIA gekomen zijn of via Sociaal Plan waarin beide gevallen het recht op het Wenckebachfonds vermeld is en de premie op voorhand betaald is.

Weduwe of weduwnaar van een deelnemer wordt gelijkgesteld met een deelnemer.