Gemeenten moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uw gemeente geeft hier ondersteuning voor via Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Het Wmo is grotendeels gericht op mensen vanaf 18 jaar die zelfstandig wonen

U komt in aanmerking voor een Wmo-voorziening als u bij alles wat u niet meer zelf kunt geen hulp kunt krijgen. Ook niet met de gebruikelijke hulp, mantelzorg, andere personen uit uw netwerk of via een algemene voorziening. Een algemene voorziening is bijvoorbeeld het welzijnswerk of buurtwerk in uw gemeente.

Kort gezegd komt het erop neer dat u via de Wmo een vergoeding kunt krijgen voor alle ondersteuning in en om het huis;

  • aanpassing in de woning
  • huishoudelijke hulp
  • vervoersvoorzieningen
  • mantelzorg (hulp van familie en vrienden)
  • vrijwilligerswerk en voorlichting

Bijvoorbeeld:

U wilt een scootmobiel omdat u niet lichamelijk in staat bent uzelf te verplaatsen, of u bent niet meer in staat uw huis schoon te maken en zou graag huishoudelijk hulp willen.

In dat geval kunt u zich richting tot het Wmo in uw eigen gemeente.

Elke gemeente hanteert zijn eigen regels met betrekking tot het Wmo.
U kunt dit opzoeken via het internet maar hieronder hebben wij voor u enkele gemeente geplaatst waar u op kan klikken

Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Gemeente IJmuiden
Gemeente Wijk aan Zee (valt onder gemeente Beverwijk)

Een belangrijk punt van aandacht bij de aanvraag is (omdat het niet duidelijk wordt aangegeven) dat u inmiddels al iets heeft aangeschaft zonder eerst het Wmo in te schakelen.
In dat geval zal het Wmo u niet vergoeden.
Zorg er altijd voor dat u eerst een aanvraag doet bij het Wmo en niet zelf iets aanschaft.

Mocht blijken dat u de juiste stappen heeft genomen en uw aanvraag toch wordt afgewezen dan kunt u zich richten tot het Wenckebachfonds.