Extra (Zorg) Verlofdagen

Bij noodzakelijk verzuim wegens onverwachte ziekte, ernstig ongeval of onverwachte ziekenhuisopname van gezinsleden moet eerst gebruik worden gemaakt van het wettelijk zorgverlof (max. 10 dagen) volgens de Wet Arbeid en Zorg. Zorgverlof wordt aangevraagd bij en toegekend door de (bedrijfs)chef. Indien geen zorgverlof (meer) mogelijk is, kan door het Wenckebachfonds 70% van de opgenomen VK-dagen worden vergoed (met een max. van 20 dagen).

Aanvullend Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is wettelijk geregeld en zal als eerste met de leidinggevende besproken moeten worden. Indien de mogelijkheden alsnog te beperkt zijn dan zal de Raad van Beheer van het fonds per geval bekijken of extra aanvullend calamiteitenverlof noodzakelijk is.

Vakantie

Voor gederfd vakantiegenot kan een vergoeding worden verstrekt mits een medische verklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat ziekenhuisopname en/of begeleiding en verzorging van een gezinslid noodzakelijk was. N.B. Verzuim tijdens de kraamdagen van de echtgenote wordt als regel niet vergoed.