Mantelzorg

Mantelzorg komt voor ondersteuning in aanmerking als:
• de zorg langdurig wordt verleend (minimaal voor een periode van 3 maanden, en 8 uur per week),
• de zorg verleend wordt door de werkende aanvrager aan eerste (ouders kinderen) en tweede graad (grootouders, kleinkinderen, broers, zussen) bloedverwanten van aanvrager of diens partner,
• de zorg bestaat uit huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, medische verzorging, vervoer, administratie en financieel beheer, begeleiden behandelingen en ziekenhuisbezoeken.
Zorg die verleend wordt vanuit een vrijwilligerscentrum komt niet voor ondersteuning in aanmerking.\

De vergoeding voor mantelzorg kan bestaan uit:
• de ondersteuning voor noodzakelijk verzuim bestaat uit 70 % van de verzuimde dagen met een maximum van 5 dagen.
• reis- en verblijfskosten die gemaakt worden in het kader van mantelzorg zie 2.6.

Reis- en verblijfskosten in het kader van mantelzorg

Bij vergoeding van reis- en verblijfskosten in het kader van mantelzorg geldt:
• reis- en verblijfskosten moeten gemaakt zijn voor de mantelzorg zoals omschreven in 2.5.7.
• reiskostenvergoeding van € 0,28 per km of bij ander dan eigen vervoer ten hoogste 80 % van de gemaakte reiskosten, voor maximaal 3 retourritten per week. De reiskosten worden berekend als snelste route op basis van postcode volgens de ANWB.
• verblijfskostenvergoeding is mogelijk voor een overnachting indien dit noodzakelijk is als de zorgbehoevende een medische behandeling ondergaat waarbij aanwezigheid van de mantelzorger in de nabijheid vereist is. De vergoeding bedraagt maximaal € 40,- per overnachting.
• de duur van de vergoeding is maximaal 3 jaar.

Informatie

Het Wenckebachfonds heeft een abonnement bij MantelzorgNL dit is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend en buur.

Je kunt bij ze terecht voor informatie en advies.

Telefoonnummer:  030 760 60 55 (werkdagen van 9.00 – 17.00 uur), WhatsApp 06 27 23 68 54

e-mail: mantelzorglijn@mantelzorg.nl

website: Mantelzorglijn, voor al je vragen over mantelzorg – MantelzorgNL

Zo hebben ze ook items over:

Even vrij van zorg, zie link, Overzicht van logeer- en respijthuizen – MantelzorgNL

Even ontspannen buitenshuis : zie link, Vakantiehuis Kindervallei | Kinderfonds

Mobiel blijven:

Strandrolstoel: Uitleenpunten – Off The Road WheelsystemsOff The Road Wheelsystems

Traplift: vraag je aan via Wet Maatschappelijke ondersteuning, via de gemeente en vragen naar WMO loket. Bij afwijzing doe een aanvraag bij Wenckebachfonds.

Sta op stoel: optie 1, via de zorgverzekering (niet standaard), optie 2 via de gemeente en vragen naar WMO loket. Bij afwijzing doe een aanvraag bij het Wenckebachfonds.

Automaatje: AutoMaatje | ANWB

Duofiets huren: Bij veel zorgcentra kun je een duofiets lenen. Gratis of tegen een lage huurprijs. Steeds meer verhuurders hebben ook rolstoelfietsen, bakfietsen of duofietsen.

Technische aanpassingen in huis (Domotica): gordijnen, lampen, verwarming gaan automatisch aan en uit, elektrische kookplaat, intercom en deurbediening gaan automatisch, alarmering en zorg op afstand, zie link: Woningaanpassing m.b.v. domotica – MantelzorgNL

Sta jij klaar voor een familielid met psychische problemen, depressie, autisme, eetstoornis of een verslaving?

Zie voor meer informatie Mantelzorgen met gezonde grenzen – MantelzorgNL

Mantelzorgmakelaars

Mantelzorgmakelaar ondersteund mensen op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën. Ze neem vooral de regeltaken over, eigenlijk alles waar mensen zelf geen energie, tijd en geen zin in hebben.

Hierbij kun je denken aan het inzetten en het aanvragen van zorg en indicaties of bijvoorbeeld een PGB, het aanvragen van huishoudelijke hulp, hulpmiddelen aanvragen zoals traplift, scootmobiel, aangepaste fietsen, verhoogd toilet etc.

Er zijn twee mantelzorgmakelaars in de buurt van Tata Steel IJmuiden;

Miedema Mantelzorg Makelaar,

Priscilla Miedema

Kantoor in Beverwijk

Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09:00- 18:00 op

T 0642098446

M info@miedemamantelzorgmakelaar.nl,

W https://www.miedemamantelzorgmakelaar.nl

Of

EAZE Zorg in Mantelzorg

Willemijn Roest

Kantoor in Heemstede

M: willemijn@eaze.nl

T: 06 5190 1990 06