Het Wenckebachfonds is een collectief solidariteitsfonds voor werknemers en oud-werknemers van Tata Steel B.V. Zo zorgen we bij Tata Steel met elkaar, voor elkaar! Het fonds verleent op aanvraag aanvullende of overbruggende bijstand bij ernstige ziekten of ongevallen en omstandigheden die daaruit voortvloeien, en overige bijzondere situaties waar hulp noodzakelijk is. Het fonds springt bij als er geen of te weinig ondersteuning is uit de reguliere kanalen.

Er wordt gewerkt aan de hand van richtlijnen die jaarlijks opnieuw worden beoordeeld en vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website of op te vragen bij de administratie. Wanneer aanvragen niet binnen de richtlijnen vallen zullen deze worden beoordeeld door de Raad van Beheer.

Vergoedingen

Verzuim

Onder deze vergoeding valt:

 • verlofdagen
 • vakantie
meer informatie

Medisch

Onder deze vergoeding valt:

 • Hulpmiddelen, prothesen en andere voorzieningen
 • Brillenglazen en lenzen
 • Gehoorapparaten
 • Medisch en/of psychotherapeutisch onderzoek en behandeling
 • Verpleging en thuiszorg
 • Verhuizing
meer informatie

Sociaal

Onder deze vergoeding valt:

 • Verspreiding gezin
 • Ronald Mc Donaldhuis
meer informatie

Financieel

Onder deze vergoeding valt:

 • Verandering van dienst
 • Reis- en verblijfkosten binnen Nederland
 • Reis- en verblijfkosten buiten Nederland
 • Verblijf in verpleeghuis, kindertehuis of pleeggezin
 • Begrafeniskosten
 • Mobiliteit
meer informatie

Overig

Voor overige vormen van bijstand en voor inlichtingen kan men zich wenden tot de Administratie Wenckebachfonds.

Bekijk contact info

Richtlijnen / Regulations

Bij Tata Steel zorgen we met elkaar, voor elkaar!