Verspreiding gezin

Bij noodzakelijke verspreiding van het gezin kan voor de daaruit voortvloeiende extra kosten een tegemoetkoming worden verleend.

Ronald Mc Donaldhuis

Bij noodzakelijk verblijf in een Ronald McDonald Huis of daarmee vergelijkbare verblijffaciliteit in verband met ziekenhuisopname van een gezinslid kan een vergoeding voor de verblijfskosten worden verstrekt van ten hoogste 80 % van de verblijfkosten voor twee gezinsleden.