Verhuizing

Bij een noodzakelijke verhuizing op medische en/of bijzondere sociale indicatie (met uitzondering van ouderdomsziekten) kan een vergoeding worden verstrekt van 80% van de transportkosten en herinrichtingskosten met een maximum van € 2.750,-. Op de vergoeding komt in mindering hetgeen is of had kunnen worden ontvangen van de WLZ en/of WMO.

Begrafeniskosten

Voor een levenloos geboren of overleden pasgeboren baby kan voor de begrafeniskosten een vergoeding verstrekt worden.

Kinderopvang

Kosten voor reguliere kinderopvang komen niet voor vergoeding in aanmerking tenzij deze ontstaan zijn door een noodsituatie.

Mantelzorg

  • de zorg landurig wordt verleend (minimaal voor een periode van 3 maanden en 8 uur per week),
  • de zorg verleend wordt door de werkende aanvrager aan 1e graads (parnter, kinderen en ouders), 2e graads ( grootouders, broers, zussen en kleinkinderen), bloedverwanten van aanvrager of diens partner.
  • de zorg bestaat uit huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, medische verzorging, vervoer, administratie en financieel beheer, begeleiden behandelingen en ziekenhuisbezoeken.

Zorg die verleend wordt vanuit een vrijwilligerscentrum komt niet in aanmerking.

De ondersteuning voor noodzakelijk verzuim bestaat uit 70 % van de verzuimde dagen met een maximum van 5 dagen.
Voor reis- en verblijfskosten die gemaakt worden in het kader van mantelzorg zie in de richtlijnen artikel 2.6.

Vrijwilligerswerk

Personen die vrijwilligerswerk verrichten in de vorm van begeleiding van vakantie van personen waarbij medische begeleiding door professionals noodzakelijk en aanwezig zijn.