Verhuizing

Bij een noodzakelijke verhuizing op medische en/of bijzondere sociale indicatie (met uitzondering op basis van ouderdomsziekten) kan een vergoeding worden verstrekt van 80% van de transportkosten en vloerbedekking met een maximum van € 2.500,-. Op de vergoeding komt in mindering hetgeen is of had kunnen worden ontvangen van de WLZ en/of WMO.

Begrafeniskosten

Voor een levenloos geboren of overleden pasgeboren baby kan voor de begrafeniskosten een vergoeding verstrekt worden.

Kinderopvang

Kosten voor reguliere kinderopvang komen niet voor vergoeding in aanmerking tenzij deze ontstaan zijn door een noodsituatie.