Ronald Mc Donald Huis

Bij noodzakelijk verblijf in een Ronald McDonald Huis of daarmee vergelijkbare verblijffaciliteit in verband met ziekenhuisopname van een gezinslid kan een vergoeding voor de verblijfskosten worden verstrekt van ten hoogste 80 % van de verblijfkosten voor twee gezinsleden.

Verblijf in instelling of pleeggezin

Bij een verblijf in een instelling of een pleeggezin wort een vergoeding van de Eigen Bijdrage gegeven als er een CIZ indicatiebesluit aanwezig is.

Hospice

Bij een verblijf in een hospice zal er een vergoeding van het verblijf worden gegeven.

Verspreiding gezin

Bij noodzakelijke verspreiding van het gezin kan voor de daaruit voortvloeiende extra kosten een tegemoetkoming worden verleend.