Verzuim

Onder deze vergoeding valt:

 • verlofdagen
 • vakantie
meer informatie

Medisch

Onder deze vergoeding valt:

 • Hulpmiddelen, prothesen en andere voorzieningen
 • Brillenglazen en lenzen
 • Gehoorapparaten
 • Medisch en/of psychotherapeutisch onderzoek en behandeling
 • Verpleging en thuiszorg
 • Verhuizing
meer informatie

Sociaal

Onder deze vergoeding valt:

 • Verspreiding gezin
 • Ronald Mc Donaldhuis
meer informatie

Financieel

Onder deze vergoeding valt:

 • Verandering van dienst
 • Reis- en verblijfkosten binnen Nederland
 • Reis- en verblijfkosten buiten Nederland
 • Verblijf in verpleeghuis, kindertehuis of pleeggezin
 • Begrafeniskosten
 • Mobiliteit
meer informatie

Overig

Voor overige vormen van bijstand en voor inlichtingen kan men zich wenden tot de Administratie Wenckebachfonds.

bekijk contact info