Alle werknemers dragen een bescheiden percentage van het brutosalaris af aan het fonds. De werkgever draagt per medewerker hetzelfde bedrag bij.