Verandering van dienst

Indien door bijzondere gezinsomstandigheden tijdelijk in een ander rooster moet worden gewerkt kan de daaruit voortvloeiende vermindering van het inkomen worden vergoed.

Financiële moeilijkheden en buitengewone lasten

In geval van financiële moeilijkheden en buitengewone lasten die ontstaan zijn door een ernstige ziekte of een plotseling leed kan er een lening verstrekt worden tenzij er sprake is van loonbeslag of onder bewindstelling.

Kortlopende lening van maximaal € 500,00

Om in noodsituaties te kunnen voorzien in:

  • tijdelijke onderkomen
  • eerste levensbehoefte

kan er eventueel een noodlening verstrekt worden van maximaal € 500,00 die uiterlijk 1 maand na verstrekking van de lening in 1 keer wordt afgelost via de salarisbetaling.

Lening bij ernstige ziekte familieleden in het buitenland

Een lening kan worden toegekend voor reiskosten naar het buitenland voor maximaal 2 personen in verband met ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden in rechte lijn, in 1e graad, te weten:

  • ouders (pleeg- of stiefouders)
  • kinderen (pleeg- en stiefkinderen)