Verandering van dienst

Indien door bijzondere gezinsomstandigheden tijdelijk in een ander rooster moet worden gewerkt kan de daaruit voortvloeiende vermindering van het inkomen worden vergoed.

Reis- en verblijfkosten binnen Nederland

Voor bezoek van een op medisch advies buitenshuis (zoals ziekenhuis) verblijvend gezinslid. Voor het op medisch of sociaal advies volgen van buitengewoon onderwijs door een gezinslid buiten de woonplaats.

Reis- en verblijfkosten buiten Nederland

Voor eenmalige bezoek aan een gezinslid in verband met ernstige ziekte waarbij voor het leven moet worden gevreesd. Een medische verklaring of een akte van overlijden moet worden overlegd. Voor het bezoek in verband met het overlijden van een gezinslid moet een akte van overlijden worden overlegd.

Verblijf in verpleeghuis, kindertehuis of pleeggezin

Bij een verblijf in een AWBZ-instelling of een verzorgingstehuis wordt slechts een vergoeding gegeven indien de “lage” inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens AWBZ geldt.

Begrafeniskosten

Voor een levenloos geboren of overleden pasgeboren baby kan voor de begrafeniskosten een vergoeding verstrekt worden.

Mobiliteit

Voor aanschaf en/of aanpassing van een auto in verband met invalidenvervoer of een scootmobiel kan een vergoeding verstrekt worden.