Digitaal aanvragen

Per 1 oktober 2020 is het mogelijk om aanvragen rechtstreeks digitaal door te geven. Dit kan middels deze pagina. Dit biedt o.a. als voordeel dat u beter op de hoogte gehouden wordt, gemakkelijker aanvragen opnieuw kunt indienen en de aanvraag sneller in behandeling kan worden genomen.

Over ons

Het Wenckebachfonds is opgericht op 17 februari 1926 naar aanleiding van een ongeluk met een opslagkraan bij Hoogovens in IJmuiden. Het staalbedrijf stortte een bedrag van ƒ 10.000,- wat werd aangevuld met een schenking van ƒ 1.000,- door mevrouw Wenckebach, de echtgenote van de oprichter van het bedrijf.

Meer informatie

Deelnemers

Deelnemers van het Wenckebachfonds zijn:

Meer informatie

Voor wie?

Een deelnemer kan een aanvraag indienen voor:

Meer informatie

Premie

Alle werknemers dragen een bescheiden percentage van het brutosalaris af aan het fonds. De werkgever draagt per medewerker hetzelfde bedrag bij.

Meer informatie

Bijstand

Bijstand wordt slechts verleend in verband met kosten die gemaakt zijn ten gevolge van ernstige ziekten of ongevallen en omstandigheden die daaruit voortvloeien, en overige bijzondere situaties waar hulp noodzakelijk is, onder voorwaarde dat:

Meer informatie