Hulpmiddelen, prothesen en andere voorzieningen

Kosten van prothesen en andere voorzieningen op medische indicatie kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Onder prothesen en andere voorzieningen wordt mede verstaan: bh-prothese, prothese badpak, steunzolen, bloedglucosemeter, apparaat voor snurk stoornis, sta op stoel, hoog/laag bed, fiets met aanpassingen in verband met medische redenen en pruiken.

Brillenglazen en lenzen

Alleen de glazen komen bij medische aandoening voor vergoeding in aanmerking. De voorwaarde en de hoogte van de vergoeding wordt door de Raad bepaald. Voor maandlenzen geldt een maximum wat door de Raad wordt bepaald.

Gehoorapparaten

Alleen de kosten van het gehoorapparaat inclusief oorschaaltjes komen voor vergoeding in aanmerking.

Medisch en/of psychotherapeutisch onderzoek en behandeling

De behandelaar dient aangesloten te zijn bij een erkende beroepsvereniging. Kuurreizen komen 1 keer in de 3 jaar voor vergoeding in aanmerking; een verwijzing van huisarts of specialist is noodzakelijk. Alleen georganiseerde kuurreizen komen voor vergoeding in aanmerking. Onder behandelingen wordt mede verstaan: Psychotherapie, (ortho)manuele therapie, acupunctuur, flebologie, logopedie, podologie, osteopathie, dyslexie, dieetkosten etc.

Verpleging en thuiszorg

Het fonds kent een vergoedingsregeling voor thuiszorg. Deze vergoedingsregeling beperkt zich tot de eigen bijdrage die een deelnemer moet betalen voor, door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerde thuiszorg. Hulp in de huishouding wordt niet vergoed voor gepensioneerde.

Verhuizing

Bij een noodzakelijke verhuizing op medische en/of bijzondere sociale indicatie kan een vergoeding worden verstrekt. Op de vergoeding komt in mindering hetgeen is of had kunnen worden ontvangen uit hoofde van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en/of  WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) en dergelijke. De indicatie moet worden afgegeven door een erkende instantie.