Gezinsverzorging en gezinshulp

Het fonds kent een vergoedingsregeling voor thuiszorg. Deze vergoedingsregeling beperkt zich tot de Eigen Bijdrage die een deelnemer moet betalen voor, door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerde thuiszorg. Hulp in de huishouding wordt niet meer vergoed voor gepensioneerde.

Ook kan deze hulp verleent worden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ)  dit moet u eerst bij het loket van de gemeente aanvragen.

Medisch en/of psychotherapeutisch onderzoek en behandeling

Onder behandelingen wordt mede verstaan: psychotherapie, (ortho)manuele therapie, acupunctuur, homeopathie, flebologie, logopedie, podologie, fysiotherapie, osteopathie, chiropractie,   senso-motorische therapie, natuurgeneeswijze, neurofeedback, stottertherapie, chelatietherapie, dyslexie, dieetkosten, bechterew, kinesiologie, camouflage- therapie en eventuele overige behandelingen zoals stoma steunband,  apparaat voor snurk stoornis. De behandelaar dient aangesloten te zijn bij een erkende beroepsvereniging NIP.

Kuurreizen

Kuurreizen komen 1 keer per jaar voor vergoeding in aanmerking; een verwijzing van huisarts of specialist is noodzakelijk. Alleen georganiseerde kuurreizen komen voor vergoeding in aanmerking.

Behandeling door tandarts

De behandeling door een tandarts wordt uitsluitend vergoed indien er sprake is van een ernstige ziekte en/of ongeval. De ernstige ziekte mag niet ontstaan  zijn door verwaarlozing of slechte verzorging van het gebit.

Dieet

Erkende diëten komen eenmalig in aanmerking voor vergoeding.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen komen in aanmerking voor vergoeding mits ze zijn voorgeschreven door een erkende behandelaar. Uitgesloten van vergoeding zijn reguliere en vrij verkrijgbare voedingssupplementen.

 

Dyslexie en dyscalculie

De behandelingen en hulpmiddelen voor dyslexie en dyscalculie worden voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar vergoed.

 

Tinnitus behandeling

Training (therapie) gericht op het anders denken en omgaan met tinnitus wordt eenmalig vergoed.

IVF behandeling

2 IVF behandelingen worden vergoed boven de vergoeding uit de zorgverzekering (conform 1.4.2).