Een deelnemer kan een aanvraag indienen voor:

 • zichzelf,
 • en/of zijn/haar gezinsleden zijnde:
 • zijn/haar partner (getrouwd, samenlevingscontract of duurzaam samenwonend)
 • minderjarige kinderen van deelnemer en/of partner
 • meerderjarige kinderen van deelnemer en/of partner als:
  • ze studeren, tot een leeftijd van 27 jaar
  • beschikkingsonbevoegd zijn
  • thuis wonen en financieel afhankelijk zijn van de deelnemer

De bijstand geldt met betrekking tot in Nederland woonachtige personen. Voorts wordt de bijstand verleend aan personen met een dienstverband bij één van de ondernemingen behorend tot de Sociale Eenheid IJmuiden die in opdracht van de onderneming (tijdelijk) woonachtig zijn in het buitenland.