Reiskosten binnen Nederland

Reiskosten voor (dag) behandelingen kunnen in aanmerking komen mits ze niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Reiskosten voor een bezoek langer dan 24 uur in een ziekenhuis of GGZ instelling verblijft, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Reis- en verblijfkosten buiten Nederland

Voor eenmalige bezoek aan een gezinslid in verband met ernstige ziekte waarbij voor het leven moet worden gevreesd. Een medische verklaring of een akte van overlijden moet worden overlegd.

Parkeerkosten

Parkeerkosten die gemaakt worden voor behandelingen die door het Wenckebachfonds worden vergoed OF parkeerkosten voor behandelingen waarvan de reiskosten worden vergoed door de ziektekostenverzekering, komen in aanmerking voor vergoeding.

De actuele lijst van de behandelingen kunt u terug vinden onder het kopje Medisch.