Het Wenckebachfonds is het collectieve solidariteitsfonds voor werknemers en oud-werknemers van Tata Steel in IJmuiden. Het fonds verleent aanvullende of overbruggende bijstand bij ernstige ziekten of ongevallen en omstandigheden die daaruit voortvloeien, en overige bijzondere situaties waar hulp noodzakelijk is. Het fonds springt bij als er geen of te weinig ondersteuning is uit de reguliere kanalen.

 

Het fonds onderzoekt of en zo ja in welke vorm het mantelzorgers kan ondersteunen. Wij zijn dan ook op zoek naar de mantelzorgers binnen onze organisatie. Het kan een hele uitdaging zijn om voor iemand te zorgen terwijl je daarnaast ook nog eens werkt. Emotioneel, organisatorisch en misschien ook wel financieel.

 

Zorg jij voor een familielid, vriend(in) of buur die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Graag zouden we jouw ervaring willen horen en waar het fonds in kan ondersteungen. Dat kan (indien gewenst anoniem) door een aantal vragen te beantwoorden via de onderstaande knop:

Ook kan je aangeven of we je mogen benaderen voor een persoonlijk gesprek, om zo meer te weten te komen over de uitdagingen waar een mantelzorger mee te maken krijgt en waar het Wenckebachfonds mogelijk in kan helpen.

 

Bedankt, namens De Raad van Beheer van Stichting Wenckebachfonds