Het Wenckebachfonds is een collectief solidariteitsfonds voor werknemers en oud-werknemers van Tata Steel B.V. Zo zorgen we bij Tata Steel met elkaar, voor elkaar! Het fonds verleent op aanvraag aanvullende of overbruggende bijstand bij ernstige ziekten of ongevallen en omstandigheden die daaruit voortvloeien, en overige bijzondere situaties waar hulp noodzakelijk is. Het fonds springt bij als er geen of te weinig ondersteuning is uit de reguliere kanalen.

Er wordt gewerkt aan de hand van richtlijnen die jaarlijks opnieuw worden beoordeeld en vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website of op te vragen bij de administratie. Wanneer aanvragen niet binnen de richtlijnen vallen zullen deze worden beoordeeld door de Raad van Beheer.