Digitaal aanvragen

Per 1 oktober 2020 is het mogelijk om aanvragen rechtstreeks digitaal door te geven. Dit kan middels deze pagina. Dit biedt o.a. als voordeel dat u beter op de hoogte gehouden wordt, gemakkelijker aanvragen opnieuw kunt indienen en de aanvraag sneller in behandeling kan worden genomen.

Verzuim

Onder deze vergoeding valt:

 • verlofdagen
 • vakantie
meer informatie

Medisch

Onder deze vergoeding valt:

 • Hulpmiddelen, prothesen en andere voorzieningen
 • Brillenglazen en lenzen
 • Gehoorapparaten
 • Medisch en/of psychotherapeutisch onderzoek en behandeling
 • Verpleging en thuiszorg
 • Verhuizing
meer informatie

Sociaal

Onder deze vergoeding valt:

 • Verspreiding gezin
 • Ronald Mc Donaldhuis
meer informatie

Financieel

Onder deze vergoeding valt:

 • Verandering van dienst
 • Reis- en verblijfkosten binnen Nederland
 • Reis- en verblijfkosten buiten Nederland
 • Verblijf in verpleeghuis, kindertehuis of pleeggezin
 • Begrafeniskosten
 • Mobiliteit
meer informatie

Overig

Voor overige vormen van bijstand en voor inlichtingen kan men zich wenden tot de Administratie Wenckebachfonds.

Bekijk contact info
Deze week kunt u de flyer op uw huisadres verwachten u kunt de flyer hier downloaden

Voorbeelden
Verbouwing garage
Tegemoetkoming spijkerbroeken
Huur scootmobiel
Sauna behandeling
Interview met Hans van den Berg
Per periode besteedt het fonds specifieke aandacht aan één bepaald onderwerp; op dit moment is dat mantelzorg. Het fonds fonds wil onderzoeken of het ondersteuning kan verlenen en zo ja, in welke vorm.