Contact


 
Home | Geschiedenis | Wat doet het Wenckebachfonds | Richtlijnen      | Aanvraag | Nieuws
 

 
Welkom op de site van het Wenckebachfonds

Het Wenckebachfonds is een collectief solidariteitsfonds dat is opgericht om werknemers en oud-werknemers te helpen in financiële nood, bij ongevallen, ernstige ziekten en in andere bijzondere situaties. Het is een vangnet voor de werknemers van Tata Steel B.V. (destijds Hoogovens IJmuiden) hun partner en (minderjarige) kinderen, oud- werknemers en hun weduwen en weduwnaars. In de loop der jaren is het Wenckebachfonds uitgegroeid tot een professionele instelling waar jaarlijks zo’n 1,2 miljoen euro’s in omgaat; geld dat nog steeds door het bedrijf en het personeel wordt ingebracht voor collega's die in een situatie komen, waar in ze financiële ondersteuning nodig hebben.

Van de deelnemer wordt wel verwacht dat hij ook zelf het nodige doet om de ontstane situatie te verbeteren. Het Wenckebachfonds is een stichting die wordt beheerd door een Raad van Beheer. Deze bestaat uit leden van de Ondernemingsraad en werknemers die door de Directie zijn benoemd. De Raad van Beheer beslist op grond van een situatiebeschrijving of er wel of niet bijstand wordt verleend. Bij de uitvoering van het werk van het fonds zijn verder betrokken de Administratie Wenckebachfonds en de bedrijfsmaatschappelijk werkers van Arboned.

Het fonds werkt aan de hand van richtlijnen die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld.
 

© 2010 - 2016 Stichting Wenckebachfonds | Disclaimer |