Premie opschorten

Door de Raad van Beheer is besloten om per 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020 de premie op te schorten.